BIJEN- EN VLINDERLOKKERS


De bijen- en vlindersterfte neemt de afgelopen jaren wereldwijd alarmerend toe. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Meer dan 80% van de planten waarvan wij eten op de wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen.

De vaste planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in het late najaar en dienen als voedsel voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Ook vogels zijn er dol op. Bovendien zorgen vaste planten voor kleur en fleur in uw woonomgeving!

Een variatie aan vaste planten draagt sterk bij aan de biodiversiteit.

Bijen en vlinders hebben vooral behoefte aan bloeiende planten met veel nectar en waar ze deze gemakkelijk uit kunnen halen. De ene bloem is meer geschikt voor bijen en de andere juist meer voor vlinders. Andere planten zijn voor beide geschikt, al speelt de soort bij of vlinder ook nog een grote rol.

Het thema ‘bijen- & vlinderlokkers’ bestaat uit een samenstelling van soorten waar de meeste vlindersoorten en bijen gemakkelijk de nectar kunnen bereiken. Het zijn zowel lage als hogere soorten planten die in iedere tuin toepasbaar zijn.

Clarico-Text-Image
Clarico-Image-Text

BIJEN- EN VLINDERLOKKENDE VASTE PLANTEN


  • Het thema ‘bijen- en vlinderlokkers’ bevat allerbeste soorten vaste planten die nuttig zijn voor bijen en vlinders. Het sortiment is samengesteld in samenwerking met de Bijenstichting en de Vlinderstichting. Je kunt een zomer vol gonzen en fladderen verwachten!

  • Bijen- en vlinderlokkende planten houden van een zonnige standplaats.

  • Na de bloei terugknippen tot ca. 20 cm geeft vaak een tweede bloei in de later zomer.

Enkele soorten uit het assortiment bijen- en vlinderlokkers